Tietosuojaseloste

Päivitetty 11.5.2018

OC-System Oy Oy noudattaa EU:n GDPR-tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation).

1. Rekisterinpitäjä
OC-System Oy
Työkuja 4
79600 Joroinen

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Riku Räisänen
Puh. 0201 441 410 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oc-system.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietorekisteriin tallennetaan vain henkilön itsensä yhteydenottolomakkeeseen tallentamia tietoja. Tietoja käsitellään lisätietojen antamiseen ja tarjousten tekemiseen.

4. Rekisteriin kerättävät tiedot
Kaikki rekisteriin kerättävät tiedot tulevat henkilön itsensä täyttämästä lomakkeesta. Lomakkeessa kysyttävät tiedot:

Nimi
Yritys
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yksilöity lisätietopyyntö
Yhteydenottotapa
Asiakaslehden tilaus
Avoin kenttä/vapaa sana

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkaalta internetin kautta
• evästeiden avulla

6. Henkilötietorekisterin sisältämien tietojen luovutus
OC-System Oy:n henkilötietorekisterin tietoja käytetään vain omiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

7. Evästeiden käyttö

Keräämme sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla. Keräämme tietoja sivuston kävijämäärien laskemiseksi sekä sivuston kehittämistä varten. Halutessasi voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen OC-System Oy, Työkuja 4, 79600 Joroinen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi sähköpostiosoitteeseen:

riku.raisanen(at)oc-system.fi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kieltoasiaa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen OC-System Oy, Työkuja 4, 79600 Joroinen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla asemansa puolesta on oikeus käsitellä tietoja.

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttäjäoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneella suojatussa paikassa. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin lisätietojen toimituksen ja tarjouksen tekemisen kannalta on tarpeen, kuitenkin enimmillään 12 kk.

Asiakassuhteen syntyessä henkilön tiedot siirretään pysyvämpään asiakasrekisteriin, joka on voimassa koko asiakassuhteen ajan.