OC-System

Tietosuojaseloste

Päivitetty 29.9.2022

OC-System Oy Oy noudattaa EU:n GDPR-tietosuoja-asetusta
(General Data Protection Regulation).

Rekisterinpitäjä

OC-System Oy (0894209-4)
Työkuja 4
79600 Joroinen

Rekisterin nimi:
OC-System Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Riku Räisänen
Puh. 0201 441 410
Sähköposti: etunimi.sukunimi@oc-system.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme ja tallennamme tietoja yhteydenotoistasi vastataksemme tiedusteluihin ja tarjouspyyntöihin. Yhteystietojasi sekä tietoja meiltä hankkimistasi palveluista ja tuotteista tarvitaan lisäksi laskutuksen, tuotteiden takuun, huollon, varaosien, lisävarusteiden ja esimerkiksi mahdollisten vakuutusten järjestämiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi, verkkopalvelumme ylläpitämiseksi sekä palvelun ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytämme analytiikan laatimiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamiseen.

Käsittelemme tietojasi myös oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi eli osana liiketoimintaamme.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakassuhde tai henkilön oma suostumus, jolloin tiedot on luovutettu yhteydenoton, kuten aineiston lataamisen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

Mikäli olet antanut suostumuksen verkkosivujen käyttäjätietojen käyttämisestä markkinointitarkoituksiin, voimme käyttää tietojasi markkinoinnin ja tarjousten kohdentamiseen. Jos olet antanut luvan uutiskirjeen lähettämiseen tai tilannut uutiskirjeen erikseen, voimme käyttää tietojasi myös sinua kiinnostavan sisällön tarjoamiseen uutiskirjeessä.

Rekisteriin kerättävät tiedot

  • Erilaiset tunnistetiedot, kuten antamasi sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Muut yksilöivät tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot sekä tiedot yhteyshenkilön edustamasta yrityksestä
  • Tiedot yhteydenotoista asiakaspalveluumme ja myyntiimme
  • Tiedot hankkimistasi palveluista ja tuotteista
  • Tiedot antamastasi tai perumastasi evästesuostumuksesta ja muista valinnoistasi
  • Tiedot käyttäytymisestäsi verkkosivustollamme, esimerkiksi yksilöllinen eväste- tai laitetunniste, tiedot selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, oletetusta sijainnista käyttämäsi laitteen ip-osoitteen tai mobiililaitteen sijantietojen perusteella (mikäli olet sallinut sijaintitietojesi käsittelyn mobiililaitteellasi)

Osa evästeistä on välttämättömiä verkkosivuilla tarjoamiemme palveluiden vuoksi.

Evästeitä voit hallita evästeilmoitus-sivun kautta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä rekisteröidyn omalla ilmoituksella esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen, tarjouspyynnön tai asiakkuuden rekisteröinnin yhteydessä.

Rekisterin sisältämien tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle rekistereiden ylläpitoon tarvittavien tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä. Tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Tietojen käsittelykieltoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietohin on pääsy vain OC-Systemin ja palveluntarjoajien henkilökunnalla, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tietoja voidaan siirtää tarpeellisilta osin rahoituslaitoksille ja vakuutuspalvelujen tarjoajille, mikäli rekisteröidyn kanssa näin sovitaan. Tiedot on suojattu teknisin toimin ja pääsy niihin rajoitettu henkilökohtaisilla kirjautumistunnuksilla.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti asiakassuhteen keston ajan. Uutiskirjeen tilaajat poistetaan rekisteristä, mikäli uutiskirjettä ei ole avattu viimeisen 12 kuukauden aikana