OC-System

Referenssit

Tuotanto ja teollisuus

Fläkt woods Oy, Turku ja Akaa

Fläkt Woodsilla oli tarve uusille palaveritiloille niin Turussa kuin Akaan tehtaalla. Palaveritilat haluttiin lähelle tuotantoa, jotta palaverikäytänteet saatiin käytännöllisemmäksi. Uusien palaveritilojen hankinta oli osa monivaiheista lean-projektia, jolla pyritään tuotantoprosessien jatkuvaan parantamiseen ja avoimuuden lisäämiseen.

OC-System toimitti hyvin nopealla aikataululla elementtirakenteiset tilat. Asennus ja käyttöönotto tapahtui yhden kuukauden aikana. Päätöksentekoa nopeutti ja helpotti OC:n jo tarjousvaiheessa toimittamat 3d-kuvat. Niistä näki heti, miltä tilat näyttäisivät ja mikä olisi hinta. Tilat saatiin räätälöityä helposti Fläkt Woodsin värein ja jokaisesta tilasta tuli omanlaisensa. Kokonaisuutena projekti oli nopea, tavoitteet saavutettiin niin äänieristävyyden, ulkonäön kuin toiminnallisuuden osalta.

Tampereen Tiivisteteollisuus Oy, Tampere

Tampereen Tiivisteteollisuudella päätettiin työturvallisuuden ja -mukavuuden vuoksi panostaa parempaan äänieristykseen samalla, kun hankittiin uusi vesileikkuri.

Tavallisesti vesileikkureita ei äänieristetä, ainoastaan suojataan verkkoseinillä. Vesileikkureista lähtee kuitenkin epämiellyttävä suhiseva ääni, joka aiheuttaa meluhaittaa. Muototerä Oy toimitti vesileikkurin, johon OC-Systemin rakensi koteloinnin vähentämään meluhaittaa. Kotelointi vähensi melua jopa 30 desibeliä. Tämä paransi työmukavuutta huomattavasti. Yritysten kannattaa harkita jatkossa vesileikkureiden äänieristystä panostuksena työntekijöiden työturvallisuuteen ja -mukavuuteen.

Kotkamills Oy, Kotka

Kotkamills Oy:n vanhat valvomot olivat käyttöiältään ja käytännöllisyydeltään elämänsä ehtoon puolella. Uusien valvomoiden haluttiin olevan hiljaisia ja niistä piti nähdä laajalle alueelle. Yhteensä OC-System toimitti kolme valvomoa: koneiden niin sanottu märän pään valvomon, pituusleikkurin ja päällystysosan valvomot.
Lisäksi rakennettiin uusi toimihenkilöiden konttori. Tehtaalle toimitettiin myös turvallisuutta lisäävät suoja-aidat kartonkikoneen päällystysosaan, rullaimeen ja pituusleikkuriin.

Kokonaisuudessaan Kotkamillsin uudet valvomot ja konttori ovat hyvin äänieristettyjä ja työskentely niissä on miellyttävää. Lennonjohtotornia muistuttavien vinojen seinien ansiosta näkyvyys koneen tärkeimpiin osiin esimerkiksi viira- ja puristinosiin on erinomainen, kertovat asennusvalvoja Jari Mikkola Etteplan Oy:stä ja käyttöinsinööri Timo Koskela Kotkamills Oy:stä.

Valmet Technologies, Jyväskylä

Valmet Technologies modernisoi vanhan työstökoneen. OC Systemin tehtävänä oli saattaa kone nykyisten koneturvallisuusmääräysten tasolle. Valmistimme ja asensimme uudet äänieristetyt suojaseinät sekä uuden äänieristetyn ja ilmastoidun teräasetustilan. Lisäksi teimme verkkosuojaseiniä erilliselle apulaitteelle ja toteutimme tehtaan tornin uuden pellityksen asiakkaan brändiväreihin.

Asko Kodinkoneet, Lahti

Lahden tehtailla valmistetaan sähköliesiä ja mankeleita UPO-, ASKO- ja Cylinda-brändien alla ja n. 140 työntekijän voimin. Liesiä valmistuu vuositasolla n. 60–70 000 ja mankeleita n. 12 000. Tehtailla toteutettiin kahden teollisuusrobotin ja niitä suojaavien turvaseinien uudistustyö. Robotteja ympäröivä kasettielementti kehitettiin yhteistyössä OC-Systemin kanssa. Asiakas sai 3D-mallikuvat hyväksyttäväksi ja kommentoitavaksi ennen valmistusta. Asiakkaalta tulleet toiveet otettiin huomioon suojaseinien rakenteessa, värityksessä ja mitoituksessa. Suojaratkaisussa on sekä pelti- ja verkkoseinää, että ikkunoita.

John Deere Forestry Oy, Joensuu

John Deere Forestry Oy investoi mittavasti Joensuun tehtailleen vuoden 2012 aikana. Tehtaalla nostettiin valmistuskapasiteettia noin 40 % ja investoinnin arvo on n. 8,5 miljoonaa USD. Lisäksi uusille investoinneille luotiin turvalliset sekä siistit ympäristöt. OC System rajasi ison työstökoneen turvallisesti niin, ettei kukaan mene koneen toiminta-alueelle ja samalla kiinteällä seinäelementillä saatiin koneen aiheuttamaa äänihaittaa rajattua. Työstökoneen suoja-alue on n. 40 x 15 m. Suojaseinämät asennettiin samalla myös kahdeksan tehtaalla toimivan robotin ympärille. Kaikkiaan suojauksen kohteena oli useita satoja neliömetrejä.

Lemminkäinen, Tampere

Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy:n tehtaalla Tampereella purettiin betonista valmistettu tehtaan valvomotila syksyllä 2011. Betoniin erikoistunut yritys sai tehdastiloihin OC-Systemin suunnitteleman, valmistaman ja asentaman konehuoneen (6 x 11 m) ja valvomon (8 x 3 m). Valvomo- ja ohjaamotilaan oli helppo tehdä ovet ja aukot, vaikka kokonaisuutta vielä hiottiin asennusvaiheessa tehtaalla.

Outokumpu Tornio Works

Torniossa sijaitseva Outokumpu Tornio Works modernisoi halkaisulinjansa vuoden 2010 alussa. Linjaan vaihdettiin mm. sähköistys, eikä turvallisuudesta haluttu tinkiä. OC Systemin valvomot rakennettiin parantamaan työturvallisuutta ja työympäristöä. Yksi erikoispiirre oli se, ettei valvomoista saanut tehdä liian äänieristettyjä, koska operaattorin on kuultava omalla korvallaan ajon aikana tuotteen leikkauksessa tapahtuvat äänen muutokset, jotka vaikuttavat leikkausjäljen laatuun. Siemensin sähköistys ja automaation tuomat laitteet vaativat myös puhtaat olosuhteet IT-laitteille. Valvomoiden lisäksi projektiin kuului turva-aitojen toimitus.

Sandvik Construction, Pa Breaking Lahti

Sandvik Construction, Pa Breaking Lahti kehittää, valmistaa ja markkinoi kaivinkoneisiin asennettavia hydraulivasaroita ja muita rakennusteollisuuden lisälaitteita. Sandvikin Lahden toimipisteeseen hankittiin vuoden 2012 uusi jäysteenpoistosolu, jossa robotti poistaa komponenteista purseet. Robotisoitu jäysteenpoistosolu tuli Fastemsilta ja siinä oli mukana OC Systemin valmistamat suojaseinät. Samassa yhteydessä Sandvik tilasi OC Systemiltä äänieristetyn koeajohuoneen. OC Systemin toimittaman elementtiratkaisun ansiosta koeajohuone asennettiin nopeasti ja tarvittavat aukotukset sujuivat kätevästi paikan päällä.

Stora Enson Flutingtehdas, Heinola

Heinolan Flutingtehtaalla valmistetaan korkealuokkaista aallotuskartonkia eli flutingia. Jatkuvasti uudistuva ala vaatii myös uudistuksia tuotannossa. Kartonkikoneen ja massatehtaan alueella haluttiin siirtyä työryhmätyöskentelyyn. Tämä asetti uudet vaatimukset myös tehtaiden kahdelle valvomotilalle, jotka uudistuksen myötä päätettiin yhdistää. OC-Systemin toimittama valvomo nosti ääneristyksen, työturvallisuuden ja työmukavuuden uudelle tasolle. Uutta valvomoa käytetään nyt myös kartonki- ja massatehtaan virallisena turvatilana mm. kaasuvaaratilanteissa. Projekti toteutettiin yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun teollisen muotoilun koulutusohjelmaan liittyvän tuotekehitysstudio-tutkimushankkeen kanssa.

Metsäliitto Osuuskunta / Finnforest, Suolahti

Finnforestin Suolahden vaneritehtailla on toteutettiin usean vuoden kestävä tehdastilojen muutostyö, jonka kautta vanhoista tiloista saatiin entistä toimivammat ja ennen kaikkea turvallisemmat. OC-System suunnitteli ja toimitti Suolahdelle aluesuojausratkaisuita kuten aitoja ja erilaisia porttiratkaisuita ihmisten ja tavaroiden kulkua varten. Lähes jokainen ratkaisu räätälöitiin toimitilojen vaatimusten mukaan.

Lakan Betoni, Joensuu

Lakan Betoni Oy kehittää ja valmistaa korkealaatuisia kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja materiaaliratkaisuja. Yrityksen uusin tuotantolinjainvestointi Joensuussa nopeuttaa tuotantoa ja parantaa laatua entisestään. OC-System Oy rakensi uuden linjan ympärille yli 200 metriä turva-aitaa sähköisine kulkuportteineen. Toimitukseen kuuluivat myös äänieristetty tuotannon valvomo, betonituotekoneen äänieristetty tila sekä eristetty tila sähkölaitteille. Kokonaisuus on valmis, asiakkaan valitsemin värein toteutettu tilaelementti, joka on sijoitettu noin viiden metrin korkeuteen tuotantolinjan yhteyteen.

Kauppa, palvelut, toimistot

Joroisten kunta

OC-System toteutti käyttämättömään Varkauden lentoterminaaliin elementtirakenteisen monitilatoimiston Joroisten kunnalle väistötiloiksi. Kunta oli vuokralaisena kiinteistössä, joten mitään pysyviä rakenteellisia muutoksia eihaluttu tehdä – rakenteiden piti olla nopeasti purettavissa ja siirrettävissä.

3D-mallinnuksien avulla uudet tilat olivat helposti hahmotettavissa jo suunnitteluvaiheessa. Tilaan rakennettiin äänieristettyjä toimistohuoneita, katottomia konttoreita ja kokoustiloja, sermein rajattu avokonttori ja henkilökunnan yleiset tilat kuten kahvio. Modulaarirakentaminen on todettu nopeaksi ja toimivaksi vaihtoehdoksi esimerkiksi parakkiratkaisuille Joroisten kunnanvirastossa.

Leppävirran Osuuspankki

Pankin konttorissa on tärkeää, että asiakas- ja puhelinneuvotteluja voidaan käydä niin, että keskustelut eivät kuulu muualle. OC-System Oy toimitti Leppävirran Osuuspankille OClite-seinäelementeistä rakennetun, äänieristetyn, led-valaistun ja ilmastoidun neuvottelutilan.

Karikon Autotalo, Mikkeli

Mikkeliläinen Karikon Autotalo uusi myymälänsä sisustuksen syksyllä 2013. Autotalo toimii Nissanin ja Opelin jälleenmyyjänä, ja molempien merkkien maahantuojat esittivät vaatimuksia myymälän uudesta sisustuksesta. Tyylikkäät ja toimivat tilanjakajat, jotka erottelevat omat tilansa Karikon Autotalon eri toiminnoille, koottiin OClite-seinäelementeistä. Kun seuraavan kerran on aika miettiä myymälän uudistamista, väliseiniä on mahdollista lisätä, vähentää tai siirtää, ja värimaailman muuttuessa vaikka maalata.

Viranomaiset

Rajavartiolaitos, mm. Imatra

Viidellä Suomen itärajan rajatarkastusasemalla on otettu käyttöön OC-System Oy:n toimittamat tarkastus- ja jatkotarkastustilat. OC-System Oy on toimittanut rajavartiolaitokselle yhteensä 33 tarkastustilaa ja 14 tilaa jatkotoimenpiteitä varten. Ne sijaitsevat Vaalimaalla, Nuijamaalla, Imatralla, Niiralassa ja Rajajoosepissa. Ensimmäiset tarkistustilat olivat käytössä joulukuussa 2013 ja kaikki uudet tilat ovat olleet toiminnassa kesäkuusta 2014 lähtien.

Hallit ja varastot

HT Laser, Haapamäki

HT Laser aloitti robotiikan käytön 2000-luvun alussa, ja yrityksen repertuaarissa on useita hitsaus- ja leikkausrobottiratkaisuja. Niistä innovatiivisin on loppukesästä 2012 käyttöön otettu kolmen robotin hitsausjärjestelmä, jossa yksi robottiohjain ohjaa kolmea robottia. OClite-elementeistä koottu suojatila vaimentaa hitsauksen ääniä ja varmistaa työturvallisuuden. Hitsausjärjestelmän ympärille rakennetun umpinaisen suojatilan korkeus on vajaa neljä metriä, muut mitat 7 m x 4,5 m. Hitsauksen etenemistä voi seurata ikkunoista, ja materiaalin siirtäminen tilaan tapahtuu automaattiovien ja vaihtopöytien kautta.