OC-System
OC10-elementtiseinä palotestin aikana.

OC10-elementit ovat tutkitusti paloturvallisia

OC-Systemin projekti OC10-elementtien paloturvallisuuden mittaamiseen liittyen on tullut päätökseen. Ulkopuolisen testaajan suorittamat kokeet osoittivat, että äänieristys tarkoittaa OC10-elementtien tapauksessa myös tehokasta lämmöneristystä. Kierrätettävät, modulaariset tilat myös eristävät osaltaan paloa, jolloin henkilöstö saa lisäaikaa poistumiseen. 

– Projekti lähti käyntiin asiakastoiveista. Yhä useammin asiakas hakee tiloilleen luokitusta.  Uudiskohteissa rakennemääräyksissä on voitu määrittää materiaalien paloluokitus, joten määräykset alkavat kiristyä ja sertifikaattien pitää olla kunnossa, OC-Systemin projektipäällikkö Teemu Koljonen taustoittaa. 

Äänieristyksen osalta OC-System pystyy testaamaan tuotteitaan hyvin itse, mutta paloturvallisuuden mittaus on yritykselle uusi aluevaltaus. Testauksen suoritti Espoossa sijaitseva Eurofins Expert Services. 

Kasettielementti suojaa tulipalolta

Kaikki OC-Systemin kasettielementit saivat simuloidusta tulipalosta osansa Eurofinsin palotestissä. Tulokset kattavat kaikki OC10-kasettielementit 60 millin paksuudesta ylöspäin pystyyn tai vaakaan asennettuina. 

Palotestin tulokset voi tiivistää kolmeen lukuun: A2, s1 ja d0. 

– Luvut tarkoittavat sitä, että elementeissä käytetyt materiaalit osallistuvat palamiseen äärimmäisen vähän, savunmuodostus on erittäin vähäistä ja palotilanteessa tuotteistamme ei irtoa palavia pisaroita tai kappaleita. Luokassa A1 elementti ei palaisi ollenkaan. Nyt elementissä on pieniä määriä maalia ja liimaa, jotka reagoivat hieman palotilanteessa, Koljonen avaa. 

Tulokset olivat kokonaisuudessaan positiivinen yllätys. Liiman vaikutus paloon etenkin rei’itetyssä pinnassa oli arvoitus ennen testaamista. Kovettunut ja tuotteeseen sitoutunut liima ei kuitenkaan vaikuttanut tulen tarttumapintaan. 

– Kun elementtejä poltettiin 20 minuuttia, lämpö ei edes noussut elementin toisella puolella ja kädellä pystyi koskettamaan palamatonta puolta, kertoo palotestausta seuraamassa ollut Koljonen.

– Tulipalon sattuessa elementit mahdollistavat pidennetyn poistumisajan tiloissa työskentelevälle henkilöstölle, hän lisää. 

Tuli ei muuta elementin muotoa

Sertifioitu palotestaus osoitti, että elementti on jopa odotettua parempi lämmöneristäjä ja että materiaalivalinnat ovat osuneet oikeaan. Palokokeessa elementti piti muotonsa.

OC10 T-T60 -elementti nurkkaliitoksella kuvattuna SBI-testin eli pienen liekin testin jälkeen. Elementti piti muotonsa hyvin palon kuumuudesta huolimatta.

Yllättävää oli se, että elementin värillä on väliä palamisen kannalta. 

– Ihan kuin auringon säteiden kanssa, musta väri imee lämpöä tehokkaammin kuin vaalea. Paloturvallisuuden kannalta vaalea elementti on siis paras vaihtoehto, Koljonen sanoo. 

Testitulokset on saatu mustilla elementeillä tehdyistä kokeista. Tulokset kattavat siis OC10-elementit kaikissa sävyissä. 

Modulaarisuus, äänieristys ja paloturvallisuus samassa paketissa

Tulevaisuuden tuotekehitys- tai testaamisprojekteja Koljonen ei osaa vielä tarkemmin arvailla. Hän odottaa tuotannon kehittämistä vihreän siirtymän mukaisesti ja ratkaisuja etsitäänkin OC-Systemin suunnalla aktiivisesti. Energiatehokas tuotanto on kilpailuetu ja tuotantomenetelmät ja -tavat kehittyvät koko ajan. Jo nyt OC10-elementeillä on puolellaan se etu, että ne voidaan kierrättää. 

– Betoni- tai kipsirakentamisella saavutetaan usein vaadittava paloluokitus, mutta ei välttämättä hyvää äänieristystä. Meidän vahvuutemme on myös tilojemme modulaarisuus. Tilat voidaan usein tarvittaessa purkaa ja rakentaa toiseen paikkaan uudestaan. Äänierityksen lisäksi tarjoamme todistetusti paloturvallisia elementtejä, Koljonen tiivistää. 

Pääkuvassa: OC10-elementtiseinä testitilanteessa. Automatisoidut mittausanturit valvoivat polttokoetta ja analysoivat liekin vaikutuksia elementin materiaalien käyttäytymiseen, savunmuodostuksen ja palavien pisaroiden tai kappaleiden syntymiseen.