OC-System

Äänieristetty valvomo – suojaa työntekijöitä ja lisää viihtyvyyttä

Melu on vakava työhaitta. Melu voi aiheuttaa elimistölle stressireaktion, joka ilmenee esimerkiksi verenpaineena ja sykkeen kohoamisena. Jatkuva stressitila heikentää elimistön immuunijärjestelmää ja saattaa aiheuttaa tulehdustilan. Pitkittynyt melun aiheuttama stressi voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu äänieristetty valvomo lisää työviihtyvyyttä, tehokkuutta ja estää melun aiheuttamia terveyshaittoja. Valvomon rakentaminen on kustannustehokasta, kun panostat riskien arviointiin, käytät hyvää suunnittelijaa, jolla on nykyaikaiset työkalut käytössä, käytät valmiiksi testattuja ja vakiorakenteisia elementtejä sekä panostat valvomossa työskentelevien työntekijöiden työviihtyvyyteen. Lue alta, miten jokainen vastuullinen työnantaja voi rakentaa äänieristetty valvomon kustannustehokkaasti.

Riskien kartoitus

Äänieristetyn valvomon rakentaminen alkaa laajalla riskikartoituksella. Riskit pyritään aina poistamaan kokonaan. Jos riskien eliminointi ei ole mahdollista, ne pyritään saamaan hallintaan ja minimoimaan. Valvomon rakentamisessa kannattaa kartoittaa kaikki mahdolliset riskit. Melun lisäksi niitä voi olla esimerkiksi:

 • ilman epäpuhtaudet
 • lämpö / kylmyys
 • röntgensäteily
 • räjähdysvaara
 • rikkoutumiset ja niistä aiheutuvat osien irtoamiset
 • tärinä

Riskikartoituksen pohjalta valvomon rakenteet ja eristeet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että riskit tulee minimoitua tai poistettua.

Melutason mittaaminen

Melutaso mitataan äänitasomittarilla. Mittareita on monenlaisia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Melutaso pitää mitata pidemmältä aikaväliltä eli yksittäinen äänitasolukema ei riitä vielä. Meluasetus määrittää meluntorjunnan vaatimukset. Päivittäinen melualtistus, joka ylittää 80 dB:n voimakkuuden on kuulolle vahingollista. Alla olevasta Työterveyslaitoksen taulukosta näkee meluasetuksen vaatimukset (meluasetus 85/2006).

80dB jaäänenpaineen huippuarvo (impulssimelu) 135dBToiminta-alueen ylittyessä on tarpeen toteuttaa direktiivin tarkoittamia ehkäiseviä toimenpiteitä työntekijöiden kuulovaurioriskien estämiseksi:•Työntekijöillä on oikeus asianmukaisiin, hyvin istuviin kuulonsuojaimiin.•Työntekijöiden, joiden altistuminen ylittää alemmat toiminta-arvot, on voitava käydä ennaltaehkäisevässä audiometrisessä kuulotestissä. Työntekijöille on tiedotettava riskeistä ja oikeudesta kuulotesteihin tai tarkastuksiin.Arvioidaan ilman kuulonsuojainten vaikutusta.
85dB jaäänenpaineen huippuarvo(impulssimelu) 137dB
Ylempi toiminta-arvo:Riskin vähentämiseksi alemman toiminta-arvon edellyttämien toimenpiteiden lisäksi tarvitaan lisätoimenpiteitä:•Työnantajan on laadittava meluntorjuntaohjelma ja annettava työntekijöiden käyttöön kuulonsuojaimet.•Työntekijä velvoitetaan kuulonsuojainten käyttöön. Työpaikalla on merkittävä alueet, joissa tällaista altistumista voi esiintyä ja pääsyä niille alueille on rajoitettava. Arvioidaan ilman kuulonsuojainten vaikutusta.
87dB jaäänenpaineen huippuarvo(impulssimelu) 140dBRaja-arvo: Tätä arvoa ei saa ylittää.

Lähde: Työterveyslaitos

Melun minimoiminen rakenneratkaisuilla

Valvomon äänieristystä rakentaessa pitää huomioida seinien, kattojen, lattian ja läpivientien äänieristys. Melko yleinen äänieristysmateriaali on villa. Yksinään villa ei ole kovin kummoinen ääntä eristävä materiaali vaan tarvitsee molemmin puolin esimerkiksi kipsilevyt. Kipsilevyjen välissä ääni kimpoilee materiaalista toiseen, mutta villa estää kimpoilun, jolloin saavutetaan tehokas äänieristys. Samaa rakenneratkaisua tulee käyttää koko valvomossa, jotta tehokas äänieristys saavutetaan. Sisäpintojen materiaalit tulee valita sen mukaan, että ne absorboivat melua eivätkä kimmota sitä taas eteenpäin.

Läpiviennit ja saumaukset tulee tehdä huolella. Jo muutaman millin kokoinen halkeama saumauksessa saattaa vähentää äänieristävyyttä yli kymmenellä desibelillä. Läpivienneissä tulee käyttää meluloukkuja tai melukoteloita. Meluloukku on rakennettu ääntä hajottavasta materiaalista ns. labyrintin muotoon. Labyrintissä ääni kimpoilee eteenpäin hajoten materiaalin ansiosta.

Valvomon ominaisuudet, jotka parantavat työviihtyvyyttä

Valvomo, mikä estää tai minimoi meluhaitat ei välttämättä ole käytännöllinen ja viihtyisä. Kannattaa panostaa valvomon sisätiloihin ihan yhtä paljon kuin itse riskien torjuntaan. Valvomon sisätilojen suunnittelussa kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • valvomon koko
 • ikkunat, ovet, hätäpoistumistiet
 • kulunvalvonta ja kamerat
 • valaistus
 • tauko- ja sosiaalitilat
 • turvallinen kulku valvomoon

Ergonomialla pyritään parantamaan työntekoa ja työolosuhteita. Tavoitteena on suunnitella tilat, työvälineet, työprosessit ja kaikki hankinnat sellaisiksi, että ne sopivat mahdollisimman monelle työntekijälle. Hyvällä suunnittelulla pystytään vaikuttamaan kustannuksiin, kun kalliita lisähankintoja tai muutoksia ei tarvitse tehdä jatkuvasti.

Valvomo tulee olla riittävän iso, että sinne mahtuu kaikki tarvittavat työntekijät, pöydät, työvälineet ja että siellä mahtuu vaivatta operoimaan. Tila tulee järjestää siten, että työn tekeminen on siellä vaivatonta ja tarvittaessa siivoojat pääsevät helposti siivoamaan tilan. Työntekijöiden viihtyvyyteen vaikuttaa ergonomia. Kannattaa miettiä mi

Tehdasympäristö voi olla pimeä, joten valaistukseen pitää panosta. Huomio, että tilassa on riittävästi ikkunoita, joista mahdollinen valo pääsee sisään sekä valvomosta näkee ulos riittävän laajasti. Huomio kuitenkin mahdolliset riskit ja valitse ikkunan laatu sen mukaan, tarvitaanko esimerkiksi lämpöheijastava tai tummennettu lasimateriaali.

Valvomoon kulku tulee olla turvallista. Tässä vaiheessa pitää kiinnittää huomiota myös oviin. Montako ovea valvomoon tarvitaan ja pitääkö olla erillinen hätäpoistumistie? Jos kulkua halutaan valvoa, niin millainen kulunvalvonta on paras vaihtoehto ja pystytäänkö kameroilla edesauttamaan valvontaa ja laajentaa näkymää valvomosta?

Nopea ja kustannustehokas ratkaisu elementtejä käyttämällä

OC-System valmistaa äänieristettyjä valvomoita elementeistä avaimet käteen- periaatteella. Elementit ovat valmiiksi testattuja vakiorakenteita, jotka ovat kuitenkin muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Vahvuuksiamme ovat oma suunnittelu, asiakkaan toiveiden mukainen muotoilu ja värimaailma, tilaelementtien asennuksen helppous sekä toimitusten nopeus. Valmiit tilat voidaan toimittaa jopa samana päivänä. Elementeistä rakennettuja valvomoita pystytään laajentamaan, pienentämään tai vaikka siirtämään tarvittaessa eli ne ovat helposti muunneltavissa käyttötarpeiden mukaan.

Modulaarinen rakentaminen on ympäristöteko ja noudattaa kiertotalouden periaatteita. Modulaarisia tuotteita, kuten elementit ovat, pystytään kehittämään ja parantamaan ilman, että koko tuote pitää tehdä uusiksi.

Kannattaa panostaa kestävään rakentamiseen, mikä huomio niin ekologiset, taloudelliset kuin sosiaaliset näkökulmat. Kestävä rakentaminen tuottaa mahdollisimman vähähiilisiä, pitkäikäisiä, materiaali- ja energiatehokkaita valvomoita.  

Käy lukemassa lisää OC-10 äänieristysseinien ominaisuuksista sivuiltamme.