OC-System
äänieristyssuoja elementeistä

Äänieristyssuojalla turvallisuutta ja työviihtyvyyttä tehtaalle

OC-System toteutti syksyllä 2020 Moventakselle tuulivoimalavaihteiden koekäyttökentän. OC-System on toiminut Moventaksen kanssa yhteistyössä jo vuosien ajan. Tuulivoimalavaihteiden koekäyttökenttä on kuin iso huone, missä tuulivoimalavaihteita kuormitetaan ja mitataan erilaisia asioita, kuten äänikäyttäytymistä, värähtelyä ja lämpötilaa. Kyseessä oli tähänastisessa pitkässä yhteistyössä isoin projekti. Hyvällä yhteistyöllä ja perinpohjaisella kartoituksella saavutettiin erinomainen lopputulos.

Moventaksen Ikolan tehtaalla valmistetaan tuuliturbiinivaihteita. Kahdenkymmen vuoden aikana vaihteiden, koekäyttökenttien ja niihin liittyvien haasteiden koko ovat 10-kertaistuneet. Hurja kasvu vaatii paljon tilaa, paljon osaamista ja yhteistyökumppaneiden kykyä kehittyä kasvun myötä. OC-System on toiminut Moventaksen yhteistyökumppanina jo vuosia toimittaen erilaisia turvallisuusratkaisuja.

Tuulivoimalavaihteiden koekäyttökenttä – massiivinen melusuoja

Viimeisin projekti oli kokoluokassaan isoin: 10m x 30m x 8m kokoinen tuulivoimalavaihteiden koekäyttökenttä. Koekäyttökentässä kuormitetaan vaihdelaatikkoa, mikä siirtää lapojen energiaa generaattorille. Akseli pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähköä. Testin tarkoitus on sovittaa lapojen tuottama energia sopivaksi generaattorille. Liian kovalla nopeudella eli kovalla tuulella kiihtyvyys rikkoo lavat ja matalalla nopeudella ei kannata pyörittää tuulivoimalaa ollenkaan.

Koekäyttökenttä on äänieristetty iso huone eli melusuoja, jonka lämpötila pitää pystyä vakioimaan. Testaaminen ei onnistu, jos lämpötila nousee liian korkealle. Koekäyttökenttä rakennettiin siten, että sen lämpötila on hallittavissa kentän sisällä. Tällöin lämpötilaa ei tarvitse säätää koko valtavassa hallissa ja työolosuhteet pysyvät optimaalisina. Ennen kuin projektissa päästiin rakennusvaiheeseen, sitä edelsi tarkka esisuunnittelu tarjousvaiheessa.

Esisuunnittelulla erityisvaatimukset selville

Ennen rakennusvaihetta tarjousvaiheessa OC-System teki kattavan esisuunnittelun. Suunnitteluvaiheessa käytiin läpi kaikki erityispiirteet läpi, joita kohteella oli:

• turvallisuus- ja ympäristökriteerit
• mekaaninen suunnittelu
• LVIS-vaatimukset
• rakenteiden äänieristys
• tilojen toimivuus ja huollettavuus
• liukuovien käytön turvallisuus

Aikaisempi yhteistyö ja samankaltaiset projektit toimivat hyvinä lähtökohtina suunnittelulle ja toteutukselle. Silti projektin kokoluokka oli isompi kuin aikaisemmin, sähkökäyttöiset ovet olivat täysin uutta ja akselin siirtämiseen varten tulevat valtavat kiekot olivat isommat kuin aikaisemmin.

Elementtiseinärakenteesta on moneksi

Koekäyttökentässä generaattoria pyörittävä akseli tulee seinän läpi. Akselin paikkaa muutetaan testauksen aikana, jolloin seinässä olevaa akselia varten tehtyä reikää pitää myös pystyä siirtämään. Elementtiseinärakenteeseen rakennettiin liikkuvat kiekot, joilla reiän paikkaa saadaan muutettua ilman, että koko seinä jää avoimeksi tai että se on reikiä täynnä. Näin melu- ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja työntekijät pystyvät työskentelemään turvallisesti tilassa eikä asiattomat pääse koekenttäalueelle. Rakennusvaihe sujui myös mutkattomasti, vaikka samaa aikaan Moventaksen tehtaalla tuotanto toimi täydellä teholla.

Aikaisemmin tehdyt koekäyttökentät ovat olleet pienempiä ja niissä on ollut manuaalisesti avattavat ovet. Uusimpaan koekäyttökenttään rakennettiin valtavat sähkökäyttöiset liukuovet. Sähkökäyttöiset ovet nopeuttavat työntekoa, kun testaus vauhdittuu ja kunnossapito helpottuu sähkökäyttöisyyden myötä.

Tärkeintä koekäyttökentän onnistumisen kannalta oli, että työntekijät saadaan suojattua kentän aiheuttamalta melulta sekä asiattomat pysymään poissa alueelta. Projekti oli kokonaisuudessaan onnistunut ja yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa uusien projektien merkeissä.

Lisätietoja projektin kulusta antaa
Riku Räisänen, 040 737 4222

Katso video Moventaksen tehtaalla, missä esitellään projektin etenemistä ja kerrotaan lisää pitkästä yhteistyöstä.