OC-System

Elementtirakentaminen on kustannustehokasta, varsinkin pitkällä juoksulla

Tuotanto- ja toimistotilojen kehitystä ja tarpeita tulisi osata katsoa pitkällä aikavälillä. Pikaratkaisuilla selätetään juuri sen hetkinen tarve, mutta myöhemmin se ei enää palvelekaan tarkoitustaan. Nykyään eri työtilat vaativat muutoksia melko tiuhaan tahtiin. Tuotantotiloihin tulee uusia koneita ja laitteita ja toimintoja järkeistetään. Muutoksen yhteydessä koneiden paikat saattavat vaihtua ja niiden suojaukset pitää siirtää koneen mukana tai pitää rakentaa uusia suojaseiniä. Toimistoissa tarvitaan uusia työhuoneita henkilöstömäärän kasvaessa tai vanhoja seiniä pitää purkaa, kun halutaan avointa tilaa. Muutostyöt vaativat suunnittelua, purkamista ja uudelleen rakentamista. Aikaa myöten rakentaminen ja purkaminen tulee kalliiksi ­­– tai sitten ei.

Elementit muuttuvat suojatarpeiden mukana

Verrattaessa elementtirakentamista perinteiseen kiinteästi paikalle rakentamiseen ja puu-kipsilevyseinään elementit vievät voiton 6-0. Kun halutaan muutoksia, kiinteä seinä pitää yleensä purkaa joko osittain tai kokonaan eli kiinteät seinäratkaisut eivät jousta muutosten myötä. Kiinteään seinään käytettyjä materiaaleja ei ole mahdollista käyttää uudestaan. Vaikka kiinteät seinät ovat edullisempia rakentaa, nopeita muutoksia vaativissa tiloissa uudelleen rakentaminen tulee ajan mittaan kalliiksi. Mitä helpommin olemassa olevat seinät ja suojat pystytään siirtämään ja käyttämään uudestaan, sitä helpompia ja kustannustehokkaampia muutostyöt ovat.

Elementtirakentamisen parhaita puolia ovat ehdottomasti nopeus niin suunnittelussa kuin rakentamisessa, helppous asentamisessa, siirrettävyys ja uudelleenkäytettävyys. Elementit ovat pitkäikäisiä ja niitä on helppo siirtää eri kohteisiin tarpeen mukaan. Elementit ovat tasalaatuisia ja valmiiksi testattuja ratkaisuja, joista on helppo rakentaa haluttu kokonaisuus. OC-System on kehittänyt omia elementtiratkaisuja jo vuosia. OC:n elementeissä on mm. seuraavat ominaisuudet:

  • täyttävät EU-, paloturvallisuus- sekä työturvallisuusnormit
  • nopea valmistus, elementit valmistuvat robottilinjastolla
  • pystytään muokkaamaan asiakkaan tarpeen mukaan
  • ovat uudelleen käytettävissä eli ne voidaan siirtää
  • valmistukseen käytetyt materiaalit ovat kierrätettäviä

Joskus jo aloitettuun työhön tehdään muutoksia. Tällöin jo aloitettu kiinteä seinäratkaisu joudutaan joko purkamaan tai tekemään kompromisseja tilan suhteen, jotta purkua ei tarvitse tehdä. Kun taas elementit ovat siirrettävissä helposti siirrettävissä ja mukautuvat muuttuvan suunnitelman mukana. Jos tarvitaan lisää seinäelementtejä, uudet elementit sopivat vaivattomasti yhteen jo olemassa olevien kanssa, jolloin esimerkiksi laajennus on nopea tehdä. Elementtien aukotuksia ja läpivientejä voidaan paikata vaivattomasti tai tehdä uusia aukkoja. Elementit voidaan maalata, jos niiden väriä halutaan vaihtaa. Jos jostain syystä elementit ovat tulleet tiensä päähän, koko elementti on kierrätettävissä. Nopeasti muuttuvissa tiloissa elementtien käyttö on ehdottomasti kannattavaa.

Räätälöidyt elementtiratkaisut

Elementit ovat vakiomallisia ratkaisuja, mutta silti räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaisiksi. Erikoisvaatimukset otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jolloin elementit tulevat tuotantolinjalta muokkauksineen asennusvalmiina. Alla listattuna muutamia räätälöintejä, joita elementteihin on mahdollista saada:

  • erikoiskokoiset elementit
  • röntgensäteily- ja valokaarisuoja
  • äänieristys
  • erilaiset aukotukset ja läpiviennit
  • brändivärit

Muokkausten tekeminen tehtaalla on huomattavasti kustannustehokkaampaa, koska vaadittavat työkalut ovat käden ulottuvilla. Asennuksen yhteydessä tehdyt muokkaukset hidastavat työtä, kun asennustyö seisoo muokkaustyön ajan, mikä lisää kustannuksia.

Elementtien liisaus tuo joustoa

Joskus suojaseinien tarve on lyhytaikaista. Tällöin vaihtoehtona on liisata elementit yrityksen käyttöön OC-Systemiltä. Myös liisatut elementit ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Kun tarvetta elementeille ei enää ole, ne palautuvat takaisin OC-Systemille tai asiakas voi lunastaa ne itselleen. Elementtien palautuessa takaisin OC-Systemille, ne voidaan uudestaan liisata sellaisenaan eteenpäin, muokata ja liisata, purkaa ja käyttää uusien elementtien materiaaleina. Elementtien valmistamisesta ei juurikaan synny jätettä. Automatisoitu tuotantolinja yhdessä suunnittelukonfiguraattorin kanssa optimoi valmistuksen vähentäen hukkaa merkittävästi. Se hukka mitä valmistuksessa syntyy, menee kierrätykseen.

Kysy lisää liisauksesta

Riku Räisänen 040 737 4222