OC-System

Konesuojien ja työtilojen turvallinen asennus

Olipa hankittava suojaratkaisu mikä tahansa, jonkun pitää asentaa kyseinen ratkaisu. Turvallinen asentaminen on työnantajan, mutta myös työntekijän vastuulla. OC-Systemillä olemme panostaneet asennukseen, jotta se on turvallinen asentajille kuin asiakkaillemmekin.

Yksi lähtökohta työturvallisuudelle on, että kaikilla on työturvallisuuskortti ja tulityökortti. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Kortti on voimassa 5 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen se pitää uusia käymällä työturvallisuuskoulutus uudestaan. Työsuhteen alussa työturvallisuuteen opastetaan jo perehdytyksen yhteydessä, jolloin minkään asian ei pitäisi enää tulla yllätyksenä. Työnantajan tarjoama perehdytys ja työturvallisuuskortin suorittaminen eivät vielä riitä turvalliseen työskentelyyn. Työntekijällä on vastuu toimia annettujen ohjeiden mukaan. Työnantaja varmistaa, että puitteet ovat kunnossa ja työntekijän velvollisuus on noudattaa annettuja ohjeistuksia.

Tehdaskohtaiset työturvallisuuskoulutukset

Työnantajien tulee pitää huolta, että työntekijöiden työturvallisuus on kunnossa myös asennustöissä. Työnantajilla pitäisi olla ajankohtaisin tieto omien asiakkaidensa asettamista turvallisuusvaatimuksista ja -koulutuksista ennen kuin asentajat lähetetään asiakkaille suorittamaan asennusta. Monilla yrityksillä on omat tehdaskohtaiset turvallisuuskoulutukset, jotka pitää suorittaa, että tehdasalueelle pääsee ylipäänsä työskentelemään. Koulutuksissa käydään läpi esimerkiksi yleiseen turvallisuuteen liittyviä asioita kuten tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet, poistuminen tiloista ja kokoontumispaikat.

Koulutuksen järjestää se tehdas, mihin ollaan menossa tekemään töitä. Riippuen koulutuksen laajuudesta, osa järjestetään tehtaalla ja osa voidaan suorittaa netin kautta. Joskus koulutukset ovat näiden kahden yhdistelmä.  

Asennustyön suunnittelu

Ennen kuin asennusta lähdetään tekemään, tehdään asennussuunnitelma. Suunnittelussa otetaan huomioon asennusympäristön ja siellä jo työskentelevien turvallisuus kuin myös asentajien turvallisuus. Asennussuunnitelma tekee työn etenemisestä jouhevaa ja turvallista, kun asiat on mietitty jo etukäteen valmiiksi. Asennussuunnitelman toimitetaan asennuskohteeseen etukäteen, jotta kohteessa pystytään valmistautumaan.

Asennuskohteessa tehtävät purkutyöt tulisi olla tehtynä ennen asennustyön aloittamista. Kahden yhtäaikaisen työn tekeminen on turvallisuusriski. Asennusalue rajataan, jotta sinne ei eksy ulkopuolisia aiheuttamaan vaaraa. Kaikista erikoisimmista asennustöistä, kuten nostoista, tulisi tehdä asiakkaille aina kirjallinen nostosuunnitelma.

OC-Systemin kaiken kattava palvelu

OC-System valmistaa kokonaisratkaisuja, joissa turvallisuusvaatimukset on jo huomioitu. Kokonaisuudet rakennetaan standardien mukaan ja ne täyttävät EU-, paloturvallisuus- sekä työturvallisuusnormit.

OC:n kokonaisratkaisuihin kuuluu tarvittaessa myös asennustyö. Omat työntekijämme käyvät asiakkaan tiloissa asentamassa ratkaisut. Huolellinen suunnittelu ja valmistelu yhteistyössä asiakkaan kanssa ennen asennustyötä takaa turvallisen ja nopean asennuksen. Mahdollisista nostotöistä tehdään asiakkaalle aina kirjallinen nostosuunnitelma, jolla ehkäistään mahdollisia turvallisuusriskejä.

Jokainen asennustyötä tekevä OC:n työntekijä käy työturvallisuuskorttikoulutuksen sekä asennuskohteiden vaatimat omat turvallisuuskoulutukset. Myös mahdolliset alihankkijat koulutetaan OC-Systemin toimesta. Asennuskohteiden vaatimat omat turvallisuuskoulutukset hoidetaan keskitetysti OC:n kautta Anu Pohjolaisen toimesta. Pohjolainen hoitaa myös asentajille tarvittavat kulkuluvat. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia muusta kuin siitä, että tila, mihin asennus tehdään, on rajattu ja siinä kunnossa, että asennus on mahdollinen. Asiakas toimittaa asennuskohteesta ajantasaiset tiedot ja varmistaa, että kaikki esimerkiksi tarpeellinen purkutyö on tehty valmiiksi.

Turvallinen asentaminen on toimittajan, hankkijan ja asentajan vastuulla. Toimivalla viestinnällä yhteistyö saadaan pelaamaan. Jokaisen tulee kantaa vastuunsa, jotta hankinta, asennustyö ja asennusympäristö ovat turvallisia. Loppupeleissä kaikki voittavat, kun turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti.