OC-System
Moduulirakentaminen on ymparistoteko

Moduulirakentaminen on nopeaa ja myös ympäristömyötäistä

Moduulirakentamisen idea on, että kun moduulirakennuksia ei enää tarvita, ne voidaan purkaa ja käyttää uudelleen. Samoja moduuleja eli elementtejä voidaan käyttää niin pitkään, että ne ovat elinkaarensa päässä, jolloin ne voidaan kierrättää. Moduuleja käyttämällä rakennelmat valmistuvat nopeasti ja laadukkaasti tehdasoloissa.

Joskus tarve esimerkiksi valvomolle on väliaikainen. Jos väliaikainen valvomo rakennetaan ns. pitkästä tavarasta, voivat sen kustannukset kasvaa suhteettoman suureksi. Moduulirakentamisen avulla väliaikainen valvomo saadaan rakennettua nopeasti ja kustannustehokkaasti. Voit lukea kustannustehokkuudesta lisää täältä. Kun valvomo pitää purkaa, moduulit ovat käytettävissä uudestaan tai tarvittaessa ne voidaan kierrättää uusien moduulien osiksi. Pitkästä tavarasta rakennettu valvomo päätyy purettaessa pahimmassa tapauksessa kokonaisuudessaan kaatopaikalle.

Moduulirakentamisessa on muitakin erinomaisia etuja. Moduulien elementit ovat vakiorakenteita, jotka ovat valmiiksi testattuja ja tasalaatuisia. Sähkö- ja LVI-työt saadaan tehtyä jo tehtaalla suoraan elementteihin, jolloin ainoastaan kytkeminen jää tehtäväksi lopullisessa sijoituspaikassa. Tehtaalla valmistaessa automaatiota pystytään hyödyntämään, mikä nopeuttaa moduulien valmistumista ja samalla vähentää hukkaa. Automatisoidut toiminnot vähentävät myös virheiden määrää, jolloin laatu paranee. Tehdasympäristö tuo myös omat etunsa rakentamiseen. Rakenteet pysyvät kuivina koko rakentamisen ajan ja tällä voidaan varmistaa, ettei tule kosteus- ja sisäilmaongelmia. Kuivissa oloissa on toinenkin erinomainen etu: työntekijöiden tehokkuus, työviihtyvyys ja -turvallisuus kasvavat, kun ei tarvitse työskennellä säiden armoilla tai ahtaasti keskellä työmaata.

Moduulirakentamisen edut

Moduulirakentamisen ympäristökuorma on huomattavasti pienempi kuin perinteisellä tavalla rakentaessa. Elementtejä ja niiden valmistustapoja pystytään tehostamaan koko ajan.

  • Elementtien kehittäminen ja testaus: Elementtien kehittäminen entistä paremmiksi ja kustannustehokkaammiksi on nopea, kun testejä voidaan tehdä elementti kerrallaan. Esimerkiksi ekologisempien materiaalien valitseminen ja testaus on nopeampaa muutamalla elementillä kuin kokonaisella rakennuksella.
  • Elementit voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen: Elementtirakenteinen rakennus voidaan siirtää uuteen paikkaan yksinkertaisesti purkamalla, siirtämällä ja uudelleen kokoamalla. Elementtejä voidaan jatkojalostaa ja käyttää uudestaan eri kohteessa. Näin säästetään merkittävästi neitseellisiä raaka-aineita, kun aina ei tarvitse aloittaa alusta. Kun elementti on tullut elinkaarensa päähän ja poistuu käytöstä, kaikki siihen käytetyt raaka-aineet ovat kierrätettävissä.
  • Automaatio nopeuttaa rakentamista, parantaa laatua ja vähentää hukkaa: Tehdasoloissa rakentaessa automaation käyttö nopeuttaa läpimenoaikaa samalla, kun järjestelmä laskee esimerkiksi kustannustehokkaimmat työjärjestykset. Sama järjestelmä laskee raaka-ainemitoitukset, jolloin hukan määrä vähenee merkittävästi. Automaatio ja tehdasolot varmistavat, että moduulien laatukriteerit täyttyvät.
  • Elementtien mittatarkkuus: Elementtien mittatarkkuus nopeuttavat tehdasasennusta ja työmaa-asennusta. Mittatarkkuudella voidaan myös vähentää merkittävästi mahdollisia korjaustöitä, jotka taas aiheuttavat lisää kustannuksia työvoiman ja raaka-aineiden suhteen.

Moduulirakentaminen on hyväksi ympäristölle ja ihmisille

Resurssiviisaudella pyritään parantamaan ihmisten hyvinvointia ja vähentämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Resurssiviisautta edistetään kiertotaloudella, materiaalien elinkaarihallinnalla ja käyttämällä uusiutuvia energiamuotoja.

Moduulirakentaminen on jo itsessään ympäristöteko ja noudattaa kiertotalouden periaatteita. Elementtejä pystytään kehittämään ja parantamaan ilman, että koko tuote pitää tehdä uusiksi. Jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon materiaalit, jotta ne ovat kierrätettäviä, energiatehokkaita, kestäviä ja ekologisia. Moduulien rakentaminen tapahtuu tehdasoloissa, mikä edistää työntekijöiden turvallisuutta ja hyvinvointia. Rakennuksen aikana syntyvä jäte pystytään tehdasoloissa lajittelemaan tarkasti ja hyödyntämään tehokkaasti.

Valmiit elementit kuljetetaan työmaalle, missä ne saadaan kasattua nopeasti. Joskus rakennus on niin pieni, että se voidaan koota jo tehtaalla valmiiksi ja kuljettaa kokonaisena lopulliseen sijoituspaikkaan. Perinteisemmällä tavalla rakentaessa kaikki tapahtuu lopullisessa rakennuskohteessa. Eri urakoitsijat ja tavarantoimittajat ajavat työmaalle omilla autoillaan, jolloin päästö- ja melumäärä kasvavat melkoisesti. Materiaalit ja työntekijät ovat säiden armoilla, jolloin työturvallisuus ja -viihtyvyys kärsivät. Keskeneräisiä rakenteita rasittavat vaihtuvat sääolosuhteet ja kosteusvauriot ovat mahdollisia. Rakentamisen aikana syntyy merkittävä määrä jätettä ja työmaiden kierrätys- ja lajittelumahdollisuudet ovat melko rajalliset.

Kaikesta huolimatta perinteisemmällä rakentamistyylillä on edelleen paikkansa rakentamisessa ja kaikkea ei pystytä korvaamaan elementeillä. Mutta rakennusprojektin tullessa ajankohtaiseksi, kannattaa aina selvittää ensin olisiko se mahdollista toteuttaa resurssiviisaasti elementeillä.

Katso, kuinka helposti moduulirakenteinen valvomo valmistuu tehdashallissamme.