OC-System

OC-suunnitteluohjelman 3D-mallinnukset – lopputulos ja kustannukset tarkasti tiedossa alusta lähtien

3D-mallinnuksien käyttö nopeuttaa ja helpottaa työtä sekä vähentää virheitä. Mallinnuksien käyttö on OC-Systemillä yhdistetty uuteen OC-suunnitteluohjelmaan. Suunnitteluohjelma on OC-Systemin oma mitoitus- ja suunnitteluohjelma, joka sisältää kaikki tarvittavat 3D-mallinnukset, joita tarvitaan esimerkiksi valvomon suunnitteluun. Ohjelma muodostaa valittujen ominaisuuksien ja halutun koon perusteella 3D-kuvan valvomosta. Kuvasta on helppo hahmottaa, millainen lopputulos saadaan aikaiseksi, miten se sopii ympäristöön ja mitkä ovat sen tarkat kustannukset. Suunnittelijan kannattaa ottaa konfiguraattori käyttöön, koska sen käyttö tuo huomattavia etuja. Suurimmat hyödyt ovat:

  • Nopeuttaa suunnittelua
  • Turhat työvaiheet karsiutuvat
  • Auttaa hahmottamaan lopputuloksen oikeassa ympäristössä
  • Auttaa huomaamaan mahdolliset virheet ja riskit jo suunnitteluvaiheessa
  • Parantaa laatua
  • Vähentää kustannuksia

3D-mallinnuksien käyttö vähentää virheitä ja kustannuksia

3D-mallintaminen on tietokoneavusteista kolmiulotteista suunnittelua. Mallinnukset ovat jo yleisesti käytössä mm. erilaisten koneiden ja rakennusten suunnittelussa. Mallinnuksen avulla pystytään nopeasti havainnollistamaan tuleva kone, rakennus tai muu monimutkainen asia. 3D-mallinnuksen yhdistäminen OC-suunnitteluohjelmaan tuo suunnittelijalle ja loppuasiakkaalle monia hyötyjä mm. nopeuden, realistisuuden ja kustannusten suhteen.

3D-mallintamisen hyödyt suunnittelussa

Mallinnuksien avulla monimutkaiset asiat saadaan näyttämään selkeiltä. 3D-mallia, esim. valvomorakennuksesta, pystytään tarkastelemaan siinä ympäristössä mihin valvomo tulee. Valvomo pystytään näyttämään eri kuvakulmista, näkymistä ja erilaisissa käyttötilanteissa. Mallinnuksen ansioista mahdolliset ongelmakohdat ja muutosta vaativat asiat huomataan hyvissä ajoin. Tällöin mallinnusta pystytään näppärästi korjaamaan jo suunnitteluvaiheessa. Valvomot, jotka tulevat jo rakennettuun ympäristöön, missä tila on rajallinen ja muut koneet ja laitteet pitää ottaa huomioon, kolmiulotteisella mallilla pystytään havainnollistamaan yhteensopivuus ja toimivuus jo suunnitteluvaiheessa.

3D-suunnittelun avulla näkee koko ajan lopputuloksen reaaliajassa. Perinteisessä dokumenttipohjaisessa eli 2D-suunnittelussa hankaluutena on lopputuloksen hahmottaminen ja mallien päivittäminen. Jos malliin tehdään muutoksia, muutos pitää muistaa päivittää jokaiseen dokumenttiin tai tulee virheitä. Dokumenttipohjaiset rakenne-, sähkö- ja LVI-piirustukset saattavat olla hankalia ymmärtää. Niiden omat tekniset merkit ja symbolit ovat harvoin jokaisen suunnittelijan ymmärrettävissä, niitä ymmärtää vain kyseisten alojen asiantuntijat. Tällöin loppuasiakkaan on vain sokeasti luotettava suunnittelijoihin, jotta lopputulos on sellainen kuin halutaan.

3D-mallinnuksien avulla suunnitelmista saadaan helposti ymmärrettäviä ja ne valmistuvat nopeasti. Rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmat saadaan sisällytettyä suunnitelmaan, jolloin niiden symboliikka ja tekniset merkinnät eivät tuota päänvaivaa. Virheiden määrä minimoituu ja jo suunnitteluvaihetta pystytään tehostamaan, turhia työvaiheita saadaan karsittua, laatu paranee ja kustannukset pienenevät.

Kolmiulotteinen malli on erittäin todenmukainen, informatiivinen ja se on helppo hahmottaa. Asiakas saa täyden ymmärryksen siitä, mitä on tilaamassa ja miten se istuu sille suunniteltuun ympäristöön. Mallinuksesta on mahdollista saada erilaisia detalji- ja mittakuvia eri perspektiivissä erilaisiin tarkoituksiin.

Ohjelmistoissa laaja valikoima

3D-mallien käyttö on jo hyvin yleistä sen hyötyjen vuoksi. Siksipä monella suunnittelijalla on käytössään joku 3D-ohjelma. Ohjelmistoja on moneen lähtöön, mutta hyvä puoli niissä on se, että ohjelmistot ”juttelevat” keskenään. Niiden luomat tiedostomuodot ovat muunnettavissa toisilleen sopiviksi muodoiksi. Eli varsinaisesti mitään ohjelmistosidonnaisuutta 3D-mallintamisessa ei ole. Ohjelmistokehitys tukee kehitystä, mikä siirtää suunnittelutyön yhdellä ohjelmalla ja yhteen paikkaan tehtäväksi.

Ole yhteydessä Riku Räisäseen, jos haluat kuulla lisää OC-suunnitteluohjelmasta. Tarjoamme myös asiakkaittemme käyttöön OC-Systemin omien tuotteiden 3D-mallinnukset step-tiedostoina (muut tiedostomuodot pyydettäessä). 

riku.raisanen@oc-system.fi

Ps. Olemme myös mukana Alihankinta-messuilla. Siellä esittelemme suunnitteluohjelmaa, joten kaikille halukkaille avautuu mahdollisuus testata ohjelmaa ja nähdä sen lyömättömät hyödyt. Nähdään Tampereelle 24.–26.9.2019‎!