OC-System

Uusi toimitusjohtaja OC-Systemille

OC-Systemin pitkäaikainen toimitusjohtaja Pauli Räisänen on siirtynyt OC-Systemin hallituksen puheenjohtajaksi 15.5.2019. Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä, Jarkko Vepsäläinen ja Pasi Räisänen.

Muutoksen myötä Paulin vastuut operatiivisella puolella vähenevät. Toimitusjohtajan puikkoihin tarttuu OC-Systemin markkinointipäällikkö Riku Räisänen. Riku on ollut OC-Systemillä markkinointipäällikkönä vuodesta 2005 ja sitä ennen työskenteli mm. Canonilla. Rikulla on positiivinen fiilis muutoksesta. Hän odottaa innokkaasti yhteistyötä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa.

LEAN, IoT ja digitalisaatio – käsi kädessä kohti parempaa tulevaisuutta

Tulevaisuudessa arvojen mukainen toiminta jatkuu ja siihen panostetaan entistä enemmän. Henkilöstöä pyritään osallistamaan, vastuuta annetaan ja sitä kannustetaan ottamaan. Tavoitteena on, että henkilöstö pystyy vaikuttamaan omaan työnkuvaansa, jolla on vaikutusta ammattiylpeyteen ja pitkällä juoksulla asiakastyytyväisyyteen. Asiakastyytyväisyyttä parannetaan panostamalla esimerkiksi tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen. Tuotantoon onkin kehitteillä laajoja IoT-ratkaisuja, jotka tukevat käyttöönotettua LEAN-toiminnan kehittämistä. Digitaalisilla ratkaisuilla pyritään tehokkaampaan ja toimivampaan asiakaspolkuun. 

Ihmisten ja koneiden suojausta

OC-Systemin tarina alkoi 1990-luvun alussa. Hämeenlinnan Rautaruukin tehtaalla lähdettiin ideoimaan uusia käyttökohteita teräkselle. Pauli Räisänen ideoi, että teräselementeistä voidaan valmistaa helposti koottavia ja purettavia suojaseiniä sekä katoksia rakennustyömaille. Ideaa lähdettiin jalostamaan eteenpäin yhdessä Rautaruukin kanssa. Ideasta saatiin toteutuskelpoinen ja tuotanto päätettiin aloittaa. Tuotantotilat löytyivät Joroisista, missä konkurssin seurauksena kaksi tehdashallia olivat jääneet tyhjilleen. Paulin mukaan lähti kaksi muuta rautaruukkilaista, jotka hoitivat myyntiä ja tuotannon kehittämistä Paulin toimiessa toimitusjohtajana.

1990-luvun loppupuolella tuotannon kehitys painottui koko ajan enemmän koneiden ja ihmisten suojaamiseen käytettäviin elementteihin. 2000-luvulle tultaessa OC-System osti Torniossa toimineen meluntorjuntatuotteiden uranuurtajan Oy Meluntorjunta AB:n. Samaan aikaan hallia laajennettiin uudella alumiinivarastolla ja yritykseen palkattiin teollinen muotoilija panostamaan tuotekehitykseen ja tuotteiden muotoiluun. Vuonna 2005 yrityksen tuotekehitystiimi sai suururakkansa valmiiksi ja OC-System toi markkinoille kolmen vuoden kehitystyön tuloksen: OC-10 -seinäelementin.

Tänä päivänä OC-System on vakiinnuttanut asemansa projektitoimittajana työ- ja tehdasympäristöissä. Yritys voi hyvin ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Uusi toimitusjohtaja tarttuu ruoriin Paulin jatkaessa edelleen aktiivisesti myyntityössä. Toki Paulille jää aavistuksen enemmän aikaa, jonka hän suurella todennäköisyydellä viettää golfkentillä.