OC-System

OC-System kehittää kierrättämisen käytäntöjään

Kierrätysasteen nostaminen on pitkäjänteistä työtä. OC-Systemin tuotannossa on jo käytössä aiempaa kestävämpiä toimintamalleja. Yrityksessä on myös käynnistetty hanke hukkalämmön hyötykäytön kehittämiseksi. Haastetta on vielä esimerkiksi jätteen lajittelussa.

Metallit kiertävät jo hyvin

Osa materiaaleista kiertää jo yrityksessä tehokkaasti. Metallien kierrätys on toiminut jo pitkään, koska romumetallilla on myös rahallista arvoa. Esimerkiksi ruostumaton teräs kierrätetään. Vuodesta 2021 yrityksessä on kierrätetty myös sahaamisesta syntyvät alumiinilastut. 2019 käyttöönotettu alumiinisaha mahdollistaa alumiinilastujen aiempaa tehokkaamman kierrätyksen. Alumiinilastun määrät ovat melko pieniä, kymmeniä kiloja vuodessa.

Terästä kierrätettiin vuonna 2022 37 tonnia, ja sitä edeltävänä vuonna 2021 32 tonnia. Kierrätetyn teräksen määrä nousi liikevaihdon kasvettua 3,3 miljoonasta eurosta 4,6 miljoonaan euroon, mikä tietysti näkyi myös tuotantomäärän kasvuna. Hukkaa on kuitenkin saatu vähennettyä tilaamalla terästä valmiiksi sopivan kokoisina paloina. Maalaamossa käytettävä jauhemaali hävitettiin ennen jätteenä, mutta nyt se kerätään talteen ja voidaan käyttää uudelleen.

Haasteena sekajätteen määrä

Jätteen kierrätysasteen nostaminen ei tapahdu hetkessä, mutta OC-System ottaa jatkuvasti askeleita kohti kestävämpää toimintaa. Esimerkiksi tarve sekajätteen entistä tarkempaan lajitteluun ja pahvin kierrättämiseen on yrityksessä tunnistettu. Yksinkertaisetkin kehittämistoimet voivat olla tehokkaita, kuten pahvin kierrätyksen tehostaminen tuomalla maalareille rullakko lähelle omaa työpistettä.

Muovien ja biojätteen aiempaa tarkempi erittely sekajätteestä on tarpeen. OC-Systemillä on tavoitteena vähentää tulevan vuoden aikana sekajätettä ainakin 15 prosenttia suhteessa tuotantomäärään.
– Haluamme luoda keskustelua ja itsellemme painetta kehittyä kierrätysasioissa. Meidän pitää pystyä vähentämään hukkaa ja varmistamaan, että materiaalit kiertävät, Räisänen sanoo.

Räisänen muistuttaa, että kierrättäminen on paitsi yrityksen johdon, myös jokaisen työntekijän tahdosta kiinni.

Yrityksessä syntyvät kierrätettävät jätejakeet kulkevat yhteistyökumppani Kuusakoski Oy:n kautta. Sekajäte puolestaan kuljetetaan Riihivoimalle Varkauteen. Materiaalivirtojen seuranta on OC-Systemin kehitettävien asioiden listalla.

Energiankulutuksesta varaa säästää

Halleissa on käynnissä valaisimien vaihto energiatehokkaisiin led-lamppuihin ja energiankäyttöä tehostetaan.
– Saamme Väreeltä joka kuukausi hyvät raportit energiankulutuksesta. Siinä meillä on varaa säästää, Räisänen sanoo.

Vastuullisuus ei ole vain ympäristöasioita

Vastuullisuudessa on kyse paljon muustakin kuin ympäristöasioista. OC-System toimii osana yhteisöä ja on vastuussa työntekijöilleen. Kyselyitä vastuullisuusteemoista tulee myös asiakkailta. Kun pääraaka-aineet hankitaan kotimaasta, toimitusketjut tunnetaankin hyvin.

Työkulttuuri on työntekijälle joustava ja yritys tunnistaa paikkansa osana yhteisöä.
– Olemme lojaaleja työntekijöille, esimerkiksi lomautuksille tai irtisanomisille on hyvin korkea kynnys. Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut vuosien varrella pientä. Lojaalius toimii siis molempiin suuntiin, Räisänen sanoo.

OC-Systemillä on viime vuodesta alkaen työskennellyt myös kolme ukrainalaista.
– Filosofiamme on se, että pyrimme jeesaamaan mahdollisuuksien mukaan. Olen ylpeä meidän porukasta, joka otti ukrainalaiset hienosti vastaan. Uudet työntekijät lunastavat paikkansa hyvällä työllään, Räisänen sanoo.