OC-System

OC-System testaa ratkaisuja maalauslinjan päästöihin. Lisäksi kehitetään muun muassa hukkalämmön talteenottoa

Kriisissä on mahdollisuus, tuumataan OC-Systemissä, jossa on käynnissä useita kehityshankkeita kiertotalouteen ja ilmastotalkoisiin liittyen. OC-System hakee esimerkiksi ratkaisua maalauslinjaston päästöihin testaamalla menetelmää, jossa jauhemaalauslinjan suuri nestekaasulämmitteinen uuni korvataan nopealla IR-lämmitysteknologialla.

Projektissa OC-System testaa IR-teknologian soveltuvuutta tuotantoonsa ja käyttää infrapunakuivaimia jauhemaalin verkottamiseen. Teknologialla saadaan mahdollisesti korvattua nestekaasulämmitteisten uunien käyttöä. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja riippuvuutta kaasusta, parantaa työoloja tuotantotiloissa ja nopeuttaa maalausprosessia sekä mahdollisesti kasvattaa myös kapasiteettia. Teknologian avulla pystyttäisiin vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi. Samalla energiankäyttö vähenisi ja painottuisi uusiutuviin energiamuotoihin.

OC-Systemin kehitysprojekti on osa laajempaa Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanketta ja siihen liittyvää kiertotalouskokeilut-yritysyhteistyötä, joita koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus.

IR-teknologia toimi hyvin testilinjastoissa

– Hankkeen toteutus on edennyt osaltamme suunnitellusti ja aikataulun mukaan. Nyt on testattu tuotteiden pinnoitusta eri sävyisillä pulverimaaleilla ja niiden käyttäytymistä kyseiseen teknologiaan. Pääsääntöisesti tulokset ovat olleet odotetunlaiset ja teknologia toimivaa testilinjastoissa. Saimme lämmitysaikaa huomattavasti lyhyemmäksi – tosin tämä vaatii vielä tarkempia laskelmia energiankulutuksen suhteen. Myös tämän toteutus ja käyttöönotto tuotannossa ja sillä saavutettavat hyödyt ovat meillä selvityksen alla, projektipäällikkö Teemu Koljonen OC-Systemistä kertoo.

Toteutuksessa ovat mukana muun muassa Core Automation Oy, Roikkuu Oy, Hedson Technologies AB ja Ammattiopisto Tavastia.

Savonia-AMK mukana kehittämässä hukkalämmön talteenottoa maalaamossa

OC-Systemillä on lisäksi kehitetty lämmön talteenottoa maalaamossa yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa, josta projektiin osallistuu kaksi erikoistumisopintojaan suorittavaa opiskelijaa.

– Hukkalämmön talteenotto on vain osa sisällöstä. Tämän projektin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä suomalaisen teollisuuden energiankäytöstä ja valmistusprosesseista käytännössä, sekä antaa valmiudet ja viimeisin tietotaito keinoista, joilla energiatehokkuutta voitaisiin parantaa uusilla tekniikoilla. Kurssi koostuu osin itsenäisestä työskentelystä, tutustumisesta OC-Systemin toimintaan sekä testimittauksista, Koljonen sanoo.

Yhteistyössä Savonia-AMK:n kanssa tutkitaan nykytilanne, olisiko mahdollista hyödyntää maalausprosessissa syntyvää hukkalämpöä muissa prosessin vaiheissa tai vaihtoehtoisissa kohteissa.

Kappaleiden jäähtymislämmöllä lämmitetään esimerkiksi pesuvesi, joka käytetään seuraavien maalattavien kappaleiden pesuun. Maalausprosessin hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä merkittävästi pesuveden lämmittämiseen käytettävän poltettavan propaanin vähentämisen myötä. Samalla yrityksen tuotantokapasiteetti kasvaa, hallitilan tarve pienenee ja työolosuhteet paranevat.

– Jaamme mielellämme kokemuksiamme ja hankkeen kautta ammentamaamme tietoa muillekin mahdollisesti sitä tarvitseville. Osallistumme esimerkiksi Pohjois-Savon ilmastofoorumiin, jonka tavoitteena on lisätä keskustelua ilmastoasioista, ilmastonmuutoksesta sekä yritysten mahdollisuudesta vaikuttaa näihin, Koljonen sanoo.