OC-System
OC-Systemin jauhemaalauslinja on pääosin automaattinen.

OC-Systemin jauhemaalauslinjalla elementit pinnoitetaan kestämään vaativia olosuhteita

OC-Systemin maalaamossa onnistuvat pinnoitukset kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin. Jauhemaalilla saadaan aikaan rasitusta ja korroosiota kestävä pinta. Sinkkirikastettu pohjamaali antaa tuotteelle tarvittavan kovuuden kestämään jopa C5-luokan rasitusta. 

– Jauhemaali, toiselta nimeltään pulverimaali, ei tarvitse kuivumisaikaa. Lisäksi se on ympäristöystävällinen vaihtoehto, sanoo Teknoksen avainasiakaspäällikkö Tero Lahti.

Lahti on ollut jauhemaalauksen kanssa tekemisissä noin kaksikymmentä vuotta. Teknoksen leivissä tulee pian täyteen 15 vuotta ja hän vastaa yrityksessä useista jauhemaaliasiakkaista. 

– 15 vuodessa moni märkämaalaamo on vaihtanut täysin jauhemaalaukseen, jos se vain on ollut mahdollista. Jauhemaalauksen käyttö on kustannustehokasta, koska sitä tarvitaan vähemmän kuin nestemaalia, Lahti sanoo. 

OC-Systemillä jauhemaalausta on käytetty yrityksen perustamisesta lähtien. Jauhemaali on täysin kuivaa, pulverimaista ainetta, joka ruiskutetaan tuotteen, esimerkiksi verkkoelementin, pintaan käsin tai automaation avulla. OC-Systemin maalauslinjasto on automatisoitu. Lisäksi käytössä ovat käsikäyttöiset maalauslaitteet, joilla varmistetaan monimutkaisempien kappaleiden tasainen maalipinnoite. 

Kun tuote on peitetty pulveriin, se kuumennetaan uunissa. 

– Lämpö aktivoi maalin koveteaineen ja antaa sille sen ominaisuudet, kuten pinnan laadun ja värin. Nestemaalissa puhutaan kuivumisesta ja jauhemaalauksessa verkottumisesta, Lahti kertoo. 

Verkottuminen tapahtuu, kun metallista johtuu lämpöä maalihiukkasiin, jotka muodostavat molekyylisiä sidoksia ja kovettuvat yhtenäiseksi maalipinnaksi. Metallin lämpötila nostetaan prosessin ajaksi yleensä 180 celsiusasteeseen.

OC-System testaa muun muassa hukkalämmön talteenottoa, jotta maalaus olisi entistä ympäristöystävällisempää. 

OC-System maalauslinjasto
Teknoksen avainasiakaspäällikkö Tero Lahti muistuttaa, että kaikista tärkeintä missä tahansa korroosionestomaalauksessa on pinnan metallityön laatu sekä esikäsittely. Jos tuotteen pintaan jää epäpuhtauksia tai metallityöhön virheitä, pohja- tai pintamaalauksella ei pystytä enää korjaamaan niitä. Kuvassa OC-Systemin maalauslinjaston kuljettimia.

Sinkki pohjamaalissa torjuu tehokkaasti korroosiota

Jauhemaalissa käytetään erilaisia sideainepohjia, joilla saadaan aikaan haluttu ominaisuus. Esimerkiksi epoksi kestää hyvin kemiallista rasitusta, mikseri eli epoksin ja polyesterin sekoitus saa aikaan esimerkiksi antimikrobisen pinnan ja polyesteri sopii hyvin ulkokäyttöön tulevaan tuotteeseen, sillä se ei haalistu auringon UV-säteilyn vaikutuksesta. 

OC-Systemillä käytetään pääasiassa polyesterimaaleja, jotka takaavat hyvän pinnanlaadun ja laajan värivalikoiman. OC-Systemin pulverimaalaamon etuna on mahdollisuus tarjota asiakkaille myös erikoismaalivalikoimalla pinnoitetut tuotteet. 

Valikoimaan kuuluvat muun muassa sinkkirikastemaalit, jotka estävät teräksen korroosion eli ruosteen. 

– Kemiasta tiedetään, että sinkki on jalompi metalli ja teräs epäjalompi. Jos rakenteeseen tulee vauriokohta, joka rikkoo maalipinnan pohjalle asti, sinkki umpeuttaa vauriokohdan, ettei teräs syövy. Se on jalomman metallin ominaisuus, Lahti selittää. 

Hän kertoo, että ISO-standardin mukainen suolasumutesti todistaa, että sinkillä maalatut rakenteet kestävät paljon paremmin kuin sinkillä maalaamattomat. Tästä on hyötyä Suomessa esimerkiksi rannikkoseudulla, jossa meri-ilma aiheuttaa korroosiota teräkselle.

Mihin rasitusluokkaan maalattava tuote kuuluu?

Ilmastorasitusluokat kulkevat C1:stä C5:een. Rasitusluokassa C1 rakenteeseen kohdistuu vain lievää rasitusta, kun taas rasitusluokan C5 olosuhteisiin joutuvan rakenteen on kestettävä hyvin ankarat olosuhteet. Standardi SFS-EN ISO 12944 määrittelee rasitusluokat metallien korroosioon vaikuttavien tekijöiden perusteella. 

Mutta mihin rasitusluokkaan pitää varautua, kun uusia elementtejä suunnittelee? 

– Kotona voi vaikka verrata olohuonetta ja suihkutilaa. Suihkutilassa vesihöyry ja kraanaveden epäpuhtaudet aiheuttavat jo helposti teräkseen korroosiota, Lahti yksinkertaistaa. 

– Jos ajatellaan normaaleja olosuhteita, Suomessa ei ehkä tarvita C5:sta vastaavaa maalipintaa lainkaan. Rannikkoalueet ovat Suomen vaativimpia paikkoja teräsrakenteille. Silloin olisi tarvetta C4:lle. Vaikkapa Joroisissa vallitsee maalaisilmasto, jossa ei ole meren suoloja tai liikenteen saasteita, jolloin C3 riittäisi. Kerrostalon verkkokellari, jossa tila on kuiva ja lämmin, C3 riittäisi myös, Lahti luettelee esimerkkejä. 

On hyvä huomata, että esimerkiksi kemian-, paperi- ja selluloosateollisuuden laitokset kuuluvat jo erikoiskohteisiin, joihin c-luokittelu ei päde. Erikoisolosuhteissa teräksen korroosiota aiheuttavat esimerkiksi kemikaalipöly, roiskeet sekä biologinen ja mekaaninen rasitus. 

Teknokset avainasiakaspäällikkö Tero Lahti
Teknoksen avainasiakaspäällikkö Tero Lahti. Teknos on ainoa yritys, joka valmistaa jauhemaalinsa Suomessa ja vuonna 2007 avattu jauhemaalitehdas on pohjoismaiden modernein.

Ei haihtuvia yhdisteitä – tiiviimpi maalipinta

Lähtökohtaisesti jauhemaalatut tuotteet kestävät hyvin vaikeissa olosuhteissa, koska pulverilla saadaan aikaan erittäin tiivis maalipinta. 

Nestemaalin kuivuessa siitä haihtuu vettä ja liuottimia (maalityypistä riippuen), jolloin pintarakenteeseen syntyy huokosia. Jauhemaalauksessa maalista haihtuu hyvin pieni määrä molekyylitason palotuotteita, jolloin maalin rakenteeseen jää erittäin vähän huokosia. Tämä on hyvä asia myös ympäristön kannalta, koska jauhemaalauksessa ei synny VOC-yhdisteitä eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. 

– Jauhemaali ei myöskään vahingoittaisi ympäristöä, jos sitä pääsisi vahinkotilanteessa maaperään. Siinä mielessä se on ympäristölle vähemmän rasittava maali. On kuitenkin huomioitava, että sinkkirikastettu maali on ympäristölle haitallista, Lahti tarkentaa. 

Jauhemaalin käyttö ja hävitys tapahtuu suljetussa kierrossa. Maalaamossa ylijäänyt jauhemaali voidaan kerätä talteen ja käyttää uudelleen, kuten OC-Systemillä tehdään.

– Jätteenä jauhemaali on lain mukaan hävitettävä polttolaitoksessa, Lahti sanoo.

Jauhemaalauksessa maalattavan tuotteen pitää mahtua uuniin, jossa maali kiinnittyy tuotteen pintaan. OC-Systemillä on käytössä ainoastaan jauhemaalaamo, joka pääsääntöisesti riittää kaikkien vakiotuotteiden maalaukseen. OC-Systemin uunin leveys on 900, korkeus 2100 ja pituus 6000 mm. 

Jos pinnoitettava erikoistuote ei mahdu maalaamoon, se voidaan pintakäsitellä märkämaalauksella naapuriyrityksessä. Hyvällä märkämaalauksella saavutetaan tiivis pinta täyttämään vaativien rasitusluokkien vaatimukset, eikä silloin tarvita sinkkirikastettua pohjamaalia. 

Pääkuva: Jauhemaalilla saadaan aikaan korkeita rasitusluokkia vastaava kestävyys tyypillisesti kahdella maalikerroksella. Perusteellisen esikäsittelyn avulla yksikin kerros saattaa riittää.