OC-System

Suoja-ja väliseinät – älä tyydy pikaratkaisuihin!

Kun lähdetään suunnittelemaan suoja- ja väliseinäratkaisuja, kannattaa miettiä suojaustarvetta tulevaisuutta silmällä pitäen. Ei kannata tehdä pikahankintaa, jolla ratkaistaan akuutti tarve. Valitse ratkaisu, joka palvelee myös tulevaisuudessa: ratkaisu suojaa pitkälle tulevaisuuteen, se on purettava, siirrettävä, laajennettava ja muokattavissa yksinkertaisesta verkkoaidasta aina äänieristetyksi seinäelementiksi.

Lakisääteinen velvollisuus

Työturvallisuuslaki määrää, että työnantajalla on velvollisuus selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Tällaisia haittoja ja vaaroja ovat esimerkiksi:

 • melu
 • kylmyys tai lämpö
 • säteily
 • tärinä
 • ilman epäpuhtaudet

Tämän lisäksi työnantajan velvollisuuksiin kuuluu selvittää työssä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuus. Jos haittaa tai vaaroja havaitaan, pitää niiden poistamiseksi ryhtyä välittömästi toimiin. Haitat ja vaarat pyritään eliminoimaan ensisijaisesti turvallisuussuunnitelman ja rakenteellisten keinojen avulla. Esimerkiksi hitsaussolussa tehtävä hitsityön aiheuttama valokaari tulee pysyä solun sisällä. Tätä varten suojaseinä voidaan tehdä din-hyväksytystä polykarbonaatista, joka suojaa valokaaren haitallisilta vaikutuksilta.

Kun lähdet suunnittelemaan suoja-ja väliseinien hankintaa ja asennusta, ota huomioon seuraavat asiat:

 • Ensimmäisenä kannattaa tehdä kattava tarve- ja riskiarviointi. Jos omaa osaamista ei ole, on riskirvioinnin tekeminen parempi jättää ammattilaisten vastuulle. Ammattilainen osaa arvioida miltä kaikelta tulee suojautua ja mikä on tarvittavan suojauksen taso.
 • Ota huomioon tulevaisuus, älä vain akuuttia tämän hetkistä tarvetta. Tuleeko suojauksen tarve olemaan tismalleen samanlainen tulevaisuudessa kuin se on tänä päivänä vai olisiko parempi mennä vähän etukenossa suojauksen kanssa? Verkkoaita saattaa riittää tällä hetkellä suojaksi, mutta pian huomataankin, että aluetta pitää laajentaa ja äänieristystäkin olisi tarvittu.
 • Tuleeko yrityksen henkilöstömäärä lisääntymään tulevaisuudessa? Valitse ratkaisut, jotka muuntautuvat tarpeeseen.
 • Varaa riittävästi tilaa suojattavalle koneelle/ laitteelle/ ihmisille. Alueella tulee olla riittävästi tilaa ja riittävät suojaetäisyys, jotta kaikki mahtuvat operoimaan tilassa. Huomio samalla alueen siistinä pitäminen, jotta se on vaivatonta.
 • Huomioi näkyvyys. Älä tunge kaikkea liian pieneen tilaan, jolloin näkyvyys kärsii ja siitä saattaa aiheutua vaaratilanteita.
 • Varmista, että suojatulle alueelle on turvallinen kulku ja ettei esimerkiksi kuljettimille tehdyt aukot ole henkilökunnan kulkuaukkoja tai -reittejä.
 • Varmista, että valitsemasi suoja-aidan materiaali vastaa suojaustason vaatimuksia. Esimerkiksi elintarviketeollisuudella on eri vaatimukset kuin metalliteollisuudella. Se mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle, vaikka hinta olisikin sopiva molemmille.

RST, ESD ja antibakteerinen

Suoja-aitojen materiaalivalinnat tulee tehdä suojaustason mukaan unohtamatta muun ympäristön vaatimuksia. Kemianteollisuudessa tarvitaan melko usein erilaisia haponkestäviä materiaaleja kuten rst-materiaalia. Terveydenhuoltoalalla, puhdastiloissa ja elintarvikealoilla antibakteeriset materiaalit ovat laajassa käytössä. Elektroniikkateollisuudessa saatetaan tarvita esd-suojausta maadoituksen varmistamiseksi. Materiaalivalinnat liittyvät myös alueen puhtaanapitoon. Joissakin paikoissa käytettävät pesuaineet saattavat olla erittäin kuluttavia.

Suunnittele, rakenna, pura ja kokoa uudelleen

Yksikään toimiala toimitiloineen ei ole vakiomallinen, joten suoja-aita ja -seinäratkaisut ovat aina yksilöllisiä. Kun valmistajia lähdetään kartoittamaan, kannattaa kiinnittää huomiota ratkaisujen muunneltavuuteen. Jos tällä hetkellä on tarve pelkälle verkkoaidalle, mutta tulevaisuudessa toiminnan kehittyessä aitaan pitääkin saada roiskesuojaus, kuinka helposti se on asennettavissa? Pitääkö koko aita purkaa ja rakentaa uusi vai voiko roiskesuojaratkaisun tehdä olemassa olevaan aitaan? Joskus voi tulla eteen tilanne, että tarvitaan järeämpi ratkaisu: verkkoaidan tilalle tarvitaan äänieristetty umpiseinä. Onko verkkoaita vielä muunnettavissa tähän tarkoitukseen? Mitä monipuolisemmin muunneltavissa oleva suojaratkaisu hankitaan, sitä paremmin se toimii tulevaisuutta ajatellen tuoden samalla kustannustehokkuutta toimintaan. Eli valitse ratkaisu, mikä ei ole kertakäyttöinen. On taloudellista ja ekologista valita ratkaisu, joka muuntautuu tai on uudelleen käytettävissä.

Lue lisää monipuolisista suoja- ja väliseinäratkaisuista sivuiltamme tai kysyy Riku Räisäseltä 020 144 1410.

OC-System on valmistanut suoja-aitoja toimintansa alkutaipaleelta lähtien. Tavoitteenamme on ratkaista asiakkaan kuin asiakkaan suojaustarpeet mahdollisimman monikäyttöisillä ratkaisuilla. Kaikki valmistamamme ratkaisut ovat aina asiakaskohtaisia, muunneltavia, yritysilmeen mukaisia ja täyttävät EU-, paloturvallisuus- sekä työturvallisuusnormit.

Erilaiset suoja- ja väliseinät eivät ole ainoastaan teollisuuteen tarkoitettuja. Olemme toimittaneet ratkaisuja, joilla on parannettu työviihtyvyyttä ja saatu työtilat tehokkaampaan käyttöön. Esimerkiksi avokonttoreiden hälyä voidaan vähentää äänieristetyillä väliseinillä ja isoja avotiloja voidaan jakaa väliseinillä, jotta tilat saadaan monipuolisempaan käyttöön.

OC-System auttaa suunnittelussa ja tarvittaessa asentaa suoja-ja väliseinät. Käytössämme olevalla myyntikonfiguraattorilla eli suunnittelu- ja mitoitustyökalulla nopeutamme suunnittelua ja tuomme kustannussäästöjä. Ohjelma näyttää suunnitellun ratkaisun 3d-mallina sekä laskee kustannukset välittömästi.

Olemme toimittaneet monenlaisia ratkaisuja mm. teollisuuteen, kaupan alalle, toimistoihin ja terveydenhuoltoalalle. Referenssikohteet löytyvät verkkosivuiltamme.